Работа и пари

Работа и пари

Със започването на професионалния си живот в Германия е важно да сте информанирани за Вашите права и задължения като служител. С намирането на работно място има много неща да се организират и уредят.

 

Първите най-важни точки са: трябва да сключите писмен договор с работодателя си. Трябва да му предоставите номера на социалната Ви осигуровка, както и данъчния Ви идентификационен номер (SteuerID).

Работно време

Вие имате различни възможности при търсенето си на работно място. Търсите работа на пълен работен ден, значи около 40 часа на седмица или можете да работите само на непълен работен ден, значи да работите по-малко? Може би си търсите работа с минимално заплащане? Колко високо трябва да бъде заплащането и дали то е възможно във Вашата професия с Вашите желани часове? По-малко часове, дали са алтернатива или трябва да смените професията и в същото време да учите нещо ново? Ако сте си отговорили на въпросите, професионалния Ви път ще стане по-ясен.

Има различни модели как да си разпределите работното време през седмицата. Информирайте се за възможностите във Вашата професия.

Ще научите повече по темата тук.

Договори за работа и обучение

Това е договора, който сключвате като служител с Вашия работодател. По принцип той е писмен. Устния договор също е валиден, но тогава обаче работодателят трябва да Ви напише най-важните точки.

Няколко от най-важните точки на един договор:

 

- Име и адрес на служителката и работодателя

- Валидност на договора

- Работно време

- Заплата/надница

- Отпуск

- Срок за прекратяване на договора

- Подпис на служителката и работодателя

Освен това важат още и различни закони, тарифни договори и производствени споразумения. Това се указва в някои работни договори. Има и други правила, за които трябва да се внимава и които се различават, взависимост от фирмата и бранша, в които работите.

Ще научите повече по темата тук.

Трудово право и правно отношение

В професиналния живот съществуват много правни уреждания, които са важни за Вас. Те се намират в различни закони и се обобщават в наименованието „Трудово право“.

Към двете области работно време и работен договор принадлежат например също въпросите по прекратяване на работните взаимоотношения, болест, отпуск по майчинство, заплащане и препоръчителното писмо. Като служителка би трябвало да си знаете правата или най-малкото, къде можете да получите информация.

Ако се чувствате пренебрегнати от Вашият работодател или при търсенето на работа заради етническия си произход, пола си, Вашата религия или заради подобни причини, не трябва да го приемате. Тъй нареченият антидискриминиращ закон Ви предлага в такива случаи правна защита.

Ще научите повече по темата тук.

Надница и данък „Общ доход“

Когато преговаряте с работодателя си за Вашето възнаграждение, непременно трябва да съблюдавате, че става въпрос за брутната заплата или за брутната надница. Това е Вашата надница/заплата преди да бъдат изтеглени данъците и социалните осигуровки. Размера на данъка се определя взависимост от размера на заплатата Ви и от Вашата данъчна категория. Парите, които тогава получавате от работодателя си са т.нар. чиста заплата.

Данъците, които се теглят от заплатата Ви са данък „Общ доход“, допълнителен данък (за осигуряване на развитието след обединението на Германия) и евентуално църковен данък. За да е възможно това, работодателя Ви се нуждае от Вашия идентификационен номер (SteuerID). В случай, че все още нямате такъв, трябва да подадете молба за него.

Със започването на Вашата работа във финансовата служба ще бъде създаден за Вас един електронен формуляр, в който работодателят нанася полученото за годината възнаграждение и удържаните данъци (ELStAM). В него са нанесени Вашето име, рожденна дата, религията, съответната финансова служба и данъчната Ви категория.

Ще научите повече по темата тук.

Социално осигуряване

Ако все още не сте получили номер на социално осигуряване, трябва да подадете молба за него при Вашата здравна каса. Даже и ако става въпрос за минимална трудова заетост. Този номер Вие трябва да го съобщите на работодателя си. От Вашата брутна заплата ще бъдат изтеглени освен данъци, също и вноски за социалното осигуряване. Една част от разходите за Вашата обществена осигуровка трябва да бъде поета от работодателя Ви. Към общественото осигуряване спадат:

Здравна осигуровка

Осигуровка грижи (в случай, на нужда от грижи)

Пенсионна осигуровка

Застраховка, в случай на безработица

Застраховка срещу злополука

Ще научите повече по темата тук.