Предпоставки и признаване

  Условия и признаване

  Ако имате намерение да работите и учите в Германия, тогава има няколко неща, които трябва да знаете.

   

  Изобщо позволено ли ми е да работя в Германия?

  Важна точка за отговора на този въпрос е Вашето гражданство. Ако например имате следното гражданство

  ·         ЕС,

  ·         една европейска икономическа зона или

  ·         Швейцария,

  тогава се наслаждавайте на правото си на свободно определяне и сменяне на местожителството и местоработата си в Германия, което означава, че Вие и членовите от Вашето семейство (деца, съпруг и съпруга) са равноправни с местните работещи. За започването на работа не се нуждаете от специално разрешение.

  В случай, че вече живеете в Германия и не сте гражданин нито от ЕС, нито от европейска икономическа зона или от Швейцария, но пък сте член от семейството, тогава има друга важна точка, т. нар. „Разрешение за временно пребиваване“:Тук се различават:

  ·         разрешение за временно пребиваване,

  ·         право на заселване и

  ·         разрешение за постоянно пребиваване-ЕС.

  Ако имате разрешение за временно пребиваване, тогава Ви е позволено да работите в Германия само, ако това изрично е написано в него. С право на заселване имате право на работа.

  Признати бежанци или кандидати за убежище, или хора, чието пребиваване се толерира, също имат достъп до работния пазар при определени условия.

  С издаденото Ви в Германия разрешение за постоянно пребиваване-ЕС също имате право на работа. Малко по-сложна се указва ситуацията, ако сте гражданин на трети страни и имате разрешение за постоянно пребиваване-ЕС от друга страна членка от ЕС и искате да живеете и работите в Германия.

  В случай, че все още не живеете в Германия, обаче се замисляте да работите тук, тогава би трябвало да знаете, че в общи линии следните три групи имат досъп до работния пазар:

  ·         академици от трети страни,

  ·         специалисти с образувание в професиите, в които има особен недостиг

  ·         членове от семейството, имащи право на преместване.

   

   

   

   

  Подробна информация за тези групи, за разрешението за временно пребиваване, както и за разрешението за работа ще намерите на следните страници. Освен това ще намерите информация, какво трябва да направите, ако възнамерявате да се обучавате или да следвате в Германия.

  Повече ...

   

   

  Признаване на квалификации, придобити в чужбина: свидетелства, дипломи, професионално обучение

  Ако ще Ви помогне за планирането на Вашия професионален път, можете да подадете в Германия молба за признаване или оценяване на свидетелство за завършено образование.

  Могат да бъдат признати или оценени

  • (общообразувателни) завършени училищни образувания
  • Професионални образувания
  • Висше образувания и изследователски резултати и изпити

  Признаване по принцип е необходимо и целесъобразно винаги, когато се изисква определено образувание,

  ·         за да бъдете допуснати до определено обучение,

  ·         преквалификация или

  ·         повишаване на преквалификация
  или

  ·         за да можете да работите в определена професия, т.нар. „регламентирана“професия
  или

  ·         изобщо за да можете да влезете в Германия, за да работите

  или

  ·         за да продължите да следвате в Германия, респ. да започнете да следвате.

  Но често имате избора, дали искате нещо да Ви бъде признато или оценено.

  В Германия има много различни места и служби, които са компетентни за признаването или оценяването. Това зависи от естеството на квалификацията, която желаете да признаете.

  Повече по темата за признаването на

  • (общообразувателни) завършени училищни образувания
  • Професионални образувания
  • Висше образувания и изследователски резултати и изпити

   

   

  Напълно независимо от образуванието, което желаете да бъде признато, са важни следните точки:

  ·         кога признаването на ученическо или висше образувание непременно е необходимо,

  ·         какво Ви е нужно най-вече,

  ·         какви разходи ще възникнат,

  ·         какво ще се случи, ако не получите пълно признаване и

  ·         за какво трябва да внимавате,

  ·         кой може да Ви съветва.

   

   

  Повече ...