Добре дошли на Migra-Info!

Вие желаете да работите в Германия? Тука ще намерите указания, материал и отговори на тема Работа в Германия.
Всички материали имат за цел да Ви помогнат да намерите собствения си път в професията. Постарахме се да избягваме по възможност сложна специална терминология. Глосарът съдържа подробно обяснение на много понятия.
На Migra-Info ще намерите много адреси, както и контактни лица в Нордрейн-Вестфалия.
Всичката основна информация е на разположение на различни езици.
Подробни материали по отделните теми ще намерите на немски език

Migra-Info бе развита от Bildungswerk für Friedensarbeit в Бон в рамките на мрежата „W“ и се подкрепя от Министерството за здраве, еманципация, грижи и старост на провинция Нордрейн-Вестфалия.