Професионална ориентация и търсене на работа

Да се намери някаква професия или каквато и да било работа не е толкова трудно, но това положително не е Вашата цел. Намирането на подходящата за Вас професия и работа е само на пръв поглед трудно. Дори и да сте получили вече в родината си професионално образование и да сте работили по професията си, въпросът е, дали можете и искате да работите и в Германия в тази област.
 

Какво мога – какво ме интересува?

Ще можете да си изясните професионалното си желание по-добре, ако отделите време за един личен анализ. Анализът обхваща всичко, което можете да правите добре, което сте учили, с което имате опит, което Ви доставя удоволствие, при което се изразяват силните, но също и слабите Ви страни, което е важно и е от значение за Вас. По този  начин се създава един «личен профил», което ще Ви помогне да намерите подходяща професия, а по-късно и подходяща работа.

Повече на тази тема ще узнаете тука.

Отговарям ли на всички предпоставки?

Вие сте взели решение относно определена професионална цел или вече може би знаете целта си? Сега трябва да изясните, дали има смисъл да кандидатствате директно за работа. Може би първо ще трябва да изучите тази професия или пък Ви липсват определени знания или признаването на образованието Ви?


Повече на тази тема ще узнаете тука.

Къде да намеря работа?

За да узнаете, къде има свободно работно място, можете да ползвате различни възможности: Най-добрият начин за намиране на работа е наличието на контакти и връзки. Кажете на колкото се може повече хора, които познавате, че търсите работа и в коя област. Говорете със семейството, приятелите, съседите си или пък например с други майки от детската градина или училището на децата Ви. Може би някой знае за някое свободно място или пък познава някого, който може да помогне при това. По този начин ще си създадете и нови контакти. Оферти на работодателите за работа ще намерите в интернет, чрез трудовата борса и във вестниците. Отделете време да ги прочетете внимателно. Помислете и преценете какво точно търси работодателят и дали отговаряте на тези изисквания.

Повече на тази тема ще узнаете тука.


Как да кандидатствам за работа?

Ако използвате при търсенето на работа всички възможни пътища, ще намерите сигурно много оферти. За успеха на една кандидатура е от значение да не отговаряте на всяка оферта, а да помислите добре, коя от тях Ви подхожда особено добре. Може да кандидатствате писмено, чрез електронната поща, по телефона или лично. Често във офертите се споменава по кой от тези начини следва да се кандидатства.
Във всеки случай, обаче, трябва да имате документи за кандидатстване. В Германия към тях спадат:
•    заявление;
•    таблична автобиография;
•    актуална снимка и
•    копия на най-важните Ви свидетелсва (училищно свидетелство, професионално свидетелство, трудови характеристики);

Подредете всички тия документи в папка. Във всеки магазин за канцеларски пособия има специални папки за трудова документация. Добре оформента трудова документация увеличава шансовете Ви да получите работа. Потърсете помощ при оформянето на документите за кандидатстване.

Ако документите Ви за кандидатстване са от интерес за работодателя, той ще Ви покани на интервю. За това трябва да се подготвите добре. Болшинството от работодателите задават въпроси към автобиографията Ви и искат да узнаят подробности по някои точки. Говори се, разбира се и за работното място. Трябва да сте добре информирани относно познанията, които се изискват за това място. Често се задава въпроса, защо сте на мнение, че това място е подходящо за Вас. В рамките на това интервю можете да зададе на работодателя въпроси, например за конкретни функции, работно време, колеги или заплащане.

Повече на тази тема ще узнаете тука.

Какви възможности за работа има?

В болшинството професии в Германия има различни възможности за упражняването им.
Най-често срещаната форма е регулярната работа на трудовоправна база. При това Вие сте назначени при един работодател с трудов договор. Разновидност на тази форма е наемната работа, т.н. «Zeitarbeit». И при «миниджоб» сте назначени при работодателя, но на малък брой работни часове и без да имате предимството на социалната осигуровка. 
Професионален опит можете да неберете в рамките на една практика.
Имате възможност, обаче, да работите и самостоятелно, т.е. да основете собствена фирма.

Повече на тази тема ще узнаете тука.