Жените и живота

Жените и живота

С работата в Германия се променят много неща, не само за Вас самите, но и за Вашето семейство. Има житейски ситуации, в които за Вас е по-леко или по-тежко да отидете на работа. Важно е обаче: във всяка една житейска фаза трябва да обърните внимание като жена да си осигурите Вашите доходи.

Работа и семейство- как става това?

Вашата стъпка в професионалния живот означава промени. Ако преди това сте се грижили много или може би даже сами за семейството, домакинството, децата или за болни роднини, то сега има затова по-малко време.

Настройте се, че трябва сега трябва да си планирате ежедневието на ново и по-друг начин. Стойте пред същия проблем, пред който са изправени всички работещи майки, при това- искате да свършите добра работа в семейството и в професията. Това е възможно, ако сами си признаете, че не винаги всичко може да е перфектно. Ще прекарвате много по-малко време вкъщи и трябва да обмислите с Вашето семейство, по какъв друг начин да си разпределите работата. Дайте си време, докато всички свикнат с новата ситуация. Неща, които в началото изглеждат невъзможни и трудни, ще станат с време разбираеми.

Детски грижи

Това зависи първо от възрастта на Вашето дете, какво работно време имате и какви са Вашите очаквания на родители за детските грижи. Освен това в различните градове и общини има съвсем различни предложения за детски грижи.

Може би бихте могли да организирате някои от семейството или приятели да се грижат за детето Ви или да решите да го оставите при жена, която се грижи за повече деца от дома си. На място детските градини, центровете за дневни грижи и училищата предлагат също взависимостта за обедни грижи илицелодневни грижи, взависимост от възрастта на децата.

Ще научите повече по темата тук.

Грижи за членове от семейството

Все повече хора имат в семейството членове, които имат нужда от грижи. Случай на тежко болен може да настъпи внезапно, чрез злополука или тежко заболяване.

Понякога това е вследствие на напреднала страрост, която е достигнал един човек. Нуждата от обгрижване може да настъпи във всякакъв период от живота: Вашето малко дете може да бъде засегнато, Вашият партньор или Вашите родители или прародители.

 

 

Случи ли се това, обърнете се за помощ към Вашата здравна каса или към специализираните институции за оказване на помощ.

Ще научите повече по темата тук.

Равноправие

Равноправието между мъжете и жените в Германия е едно основно правило. В член 3 на Конституцията на ФРГ пише: „мъжете и жените са равноправни“. Значи жените имат същите права като мъжете. Това важи във всички области в живота, значи също и в образуванието и работата. Не винаги обаче съвпада това законно право с реалността. При това по закон жените са равноправни, но обаче има някои области, в които жените в Германия се чувстват все още ощетени от мъжете.

Ще научите повече по темата тук.

Осигуряване на живота

За жените е важно да са финансово независими. Затова им е нужен собствен доход, с който могат да осигурят своя живот и този на собствените си деца. Собствено осигуряване на живота означава: че дори в случай на безработица, раздяла с Вашият партньор или на възраст Вие имате достатъчно доходи, за да можете да живеете. В момента само една трета от жените в Германия имат доход, който е достатъчен, за да могат да си осигурят живота дългосрочно.

Ще научите повече по темата тук.

Раздяла/Развод

Ако обмисляте или вече сте решили да се разделите с Вашия партньор, трябва да имате впредвид много неща. Естествено това важи също, ако Вашият партньор се е разделил с Вас. Трябва да бъде изяснено къде ще живеете Вие в бъдеще и при кой трябва да живеят децата. Вие трябва да изясните, дали Вие или децата Ви могат получат издръжка от Вашия партньор и каква ще бъде финансовата Ви ситуация. Възможно е и раздялата Ви да повлияе върху Вашето разрешение за пребиваване.

Ще научите повече по темата тук.

Защита при домашно насилие

Много жени вече са били жертва на домашно насилие през живота си. В Германия това е всяка четвърта жена. Насилие се случва най-вече в собственото тясно социално обкръжение. В Германия насилието в партньорството не е лична работа, а е наказуемо деяние. Приживяването на насилие от собствения партньор е едно ужасно нещо за всяка засегната жена. Много не се осмеляват да разкажат на някого за това, да потърсят помощ или да изоставят партньора си. Засегнати за жени от всяка възраст, с всяко образувание и от всеки културен произход.

Формите на насилие са разнообразни. Също в обществото или на работното място жените могат да станат жертва, най-вече на сексуално досаждане.

Ще научите повече по темата тук.